Talousvettä toimittavassa laitoksessa, uimahalleissa ja kylpylöissä, tai vastaavissa työskentelevällä, talous- tai allasveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevällä henkilöllä on oltava riittävät perustiedot soveltuvin osin mm. mikrobiologiasta ja kemiasta, puhdistustekniikasta, hygieniasta, käyttötarkkailusta ja lainsäädännöstä.

Talous- tai allasvesihygieeninen osaaminen tulee osoittaa suorittamalla hyväksytysti talous- tai allasvesihygieeninen osaamistesti.

Talousvesi

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 1351/2006 tarkoitetuissa laitoksissa työskentelevällä, talousveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevällä henkilöllä on oltava Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen vahvistaman mallin mukainen testitodistus. Testitodistusta ei voi saada muulla tavalla kuin suorittamalla hyväksyttävästi talousvesihygieeninen osaamistesti.

Testitodistus tulee olla terveydensuojelulain mukaan hyväksytyssä, yli 50 henkilön tarpeisiin tai yli kymmenen kuutiometriä talousvettä päivässä toimittavassa laitoksessa työskentelevillä, talousveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevillä henkilöillä. Suositeltavaa kuitenkin on, että myös soveltamisalaa pienempien laitosten talousveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevät henkilöt suorittaisivat osaamistestin. Soveltamisalaan kuuluu koko vesihuoltolaitos vedenottamoineen, vedenkäsittelylaitoksineen ja verkostoineen. Osaamistestiin osallistuvat henkilöt valitsevat joko pohjavesilaitoksissa työskenteleville tai pintavesilaitoksissa työskenteleville henkilöille tarkoitetut testikysymykset.

Asetusta sovelletaan sekä laitoksen omiin työntekijöihin että niihin työntekijöihin, joiden palvelu ostetaan laitoksen ulkopuolelta, mutta jotka tekevät laitoksella soveltamisalan mukaisesti talousveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä.

Talousveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä ovat muun muassa seuraavat:

  • vedenottamolla veden hankintaan liittyvien laitteitten, asennus, huolto, säätö ja kunnostustyöt, talousveden kemikaalien käsittely ja päivystys
  • vedenottamoilla / vesilaitoksilla veden hankintaan liittyvien laitteitten, asennus, huolto, säätö ja kunnostustyöt, talousveden kemikaalien käsittely ja päivystys
  • verkostoissa vesijohtoverkostoon liittyvien laitteitten, asennus, huolto, säätö ja kunnostustyöt, talousveden kemikaalien käsittely ja päivystys

Laitteilla tarkoitetaan tässä mm. putkia, pumppuja, kemikaalien syöttölaitteita sekä mittaus- ja säätölaitteita.

Kaikilla, jotka tekevät laitoksessa talousveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä, tulee olla osaamista osoittava testitodistus. Kaikissa asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa laitoksissa tulee olla jatkuvasti läsnä tai riittävän nopeasti paikalle hälytettävissä henkilö, jolla on osaamistesti suoritettuna.
Yleensä talousvettä toimittavissa laitoksissa työskentelee useita talousveden laatuun vaikuttavia työntekijöitä, joilla kaikilla tulee olla testitodistus.

  • Vesityökortti -kurssi on yksipäiväinen (8:00-15:00). Kurssin hinta on 130 € / osallistuja.

Kurssi voidaan haluttaessa pitää myös kurssina, joka kelpaa ammattikuljettajien jatkokoulutuspäivänä. Tällöin kurssin hintaan lisätään kirjaamismaksu 17 €.


Kaikki kurssimme sisältävät koulutusmateriaalin, opetuksen, aamukahvin sämpylöineen, lounaan, iltapäiväkahvin, kirjallisen kokeen, todistuksen, vesityökortin sekä rekisterinpidon.
 
Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Koulutusyksikkö

Koulutuspalvelut

Kari Penkkala
040 836 5642
kari.penkkala@suomenkelitieto.fi

Tapani Ahlqvist
045 277 4656
tapani.ahlqvist@suomenkelitieto.fi

 

Asiakkaitamme mm.