Tieturvakoulutus on koulutusohjelma, jolla varmistetaan tiellä työskentelevien perehdytys työpaikan liikenteen aiheuttamiin vaaratekijöihin.
Tieturvakoulutus perustuu mm. työturvallisuuslakiin (738/2002), sekä Valtioneuvoston asetukseen rakennustyön turvallisuudesta (295/2009).
Koulutus jakaantuu kahteen osaan, josta Tieturva I on perusosa ja Tieturva II jatko-osa.

Koulutuksen ovat laatineet yhteistyössä Tiehallinto ja VTT Automaatio ja esim. Tiehallinto edellyttää tiellä tehtävään työhön ja työn johtamiseen osallistuvalta henkilöltä, pätevyysvaatimukset, jotka kyseinen henkilö täyttää tieturvakoulutuksen käytyään.

Suomen Kelitieto Oy:n tieturvakouluttajilla on kouluttajaoikeuksien lisäksi yli 30 vuoden kokemus tiellä tehtävistä töistä, työmaiden liikennejärjestelyistä sekä liikenteen tuomista vaaroista. Tästä syystä antamamme koulutus on sisällöltään asiantuntevaa, käytännönläheistä ja laadukasta.

Järjestämme kursseja alkaen n. 10 hengen ryhmistä aina n. 40 hengen ryhmiin. Kurssipaikan valinnassa otamme asiakkaan toiveet huomioon. 16 hengen koulutuksia pystymme järjestämään omissa tiloissamme, Turussa, nopeallakin aikataululla.

Tieturva I ja II on tarkoitettu yrityksenne tekniselle henkilöstölle / urakoitsijoille.

  • Tieturva I -kurssi on yksipäiväinen (8:00-16:00). Kurssin hinta on 120 € / osallistuja.
  • Tieturva II -kurssi on kaksipäiväinen (8:00 - 16:00). Kurssin hinta on 260 € / osallistuja.
  • Tieturva II -kertauskurssi on kaksipäiväinen (8:00 - 16:00). Kurssin hinta on 160 € / osallistuja.

Tieturva I -kurssi voidaan haluttaessa pitää myös kurssina, joka kelpaa ammattikuljettajien jatkokoulutuspäivänä. Tällöin kurssin hintaan lisätään kirjaamismaksu 17 €.


Kaikki kurssimme sisältävät koulutusmateriaalin, opetuksen, aamukahvin sämpylöineen, lounaan, iltapäiväkahvin, kirjallisen kokeen pitämisen, todistuksen, tieturvakortin sekä rekisterinpidon.

Mainittuihin hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Koulutusyksikkö

Koulutuspalvelut

Kari Penkkala
040 836 5642
kari.penkkala@suomenkelitieto.fi

 

 

Asiakkaitamme mm.