Liikenteenohjaaja on aina ennen tehtävään määräämistä koulutettava liikenteenohjaustehtävään. Lisäksi hänet on perehdytettävä kuhunkin uuteen työkohteeseen.

Tienkäyttäjän on ensisijaisesti noudatettava poliisimiehen tai muun liikenteenohjaajan antamaa merkkiä tai ohjetta.

Tieliikennelain tämä pykälä velvoittaa myös hälytysajoneuvon kuljettajaa noudattamaan liikenteenohjaajan antamaa merkkiä. Pysäytysmerkin antamisen
syynä voi työmaalla olla mm. räjäytystyö, jolloin pysähtymisvelvoite on ehdoton.

Liikenteenohjaajalla on tieliikennelain mukaan samat valtuudet kuin poliisilla. Hänen antamiaan ohjeita on ensisijaisesti noudatettava, vaikka ne edellyttäisivätkin poikkeamista liikennesäännöistä.

Liikenteenohjaaja vastaa työkohteen läpäisevän liikenteen sujuvuudesta ja turvallisuudesta, sekä osaltaan työkohteessa työskentelevien henkilöiden turvallisuudesta.

Kun liikennetyömalla joudutaan joudutaan pysäyttämään yksikaistaisen tieosuuden toisen suunnan liikenne ajoittain, käytetään työmaan kummassakin päässä liikenteenohjaajia.

Soveltuvuus tehtävään edellyttää aina vähintään 18 vuoden ikää, sillä tiellä tehtävä työ on luokiteltu vaaralliseksi työksi, eikä sitä saa tehdä nuori henkilö. Liikenteenohjaajalla on oltava normaalit aistit eli näkö, kuulo ja reaktiokyky. Liikenteenohjaajan riittävä liikennetuntemus edellyttää ajokorttia. Tällöin liikenteenohjaaja tuntee erilaisten ajoneuvojen mahdollisuudet esimerkiksi pysähtyä. Liikenteenohjaajaksi saa nimetä vain siihen koulutuksen saaneen henkilön.

LIIKENTEENOHJAAJAN VARUSTEET

Liikenteenohjaaja on aina koulutettava ja perehdytettävä tehtäväänsä. Opastuksen lähtötason määrittämiseksi perehdyttäjä selvittää opastettavan aikaisemman kokemuksen, tiedot ja asenteet. Hän varmistaa myös kelpoisuusvaatimusten täyttymisen.

Suunnitelman mukaisessa liikenteenohjauksessa pysäytysmerkki on:

  • ajoneuvolla ajo kielletty -merkki, liikennemerkki 311
  • halkaisija 400 mm
  • pintamateriaali päiväloistekalvo
  • tausta on harmaa
  • lyhyt varsi ja rannehihna

Liikenteenohjaus pimeällä on erityisen vaarallista. Jos tehtävä joudutaan kuitenkin hoitamaan hämärässä ja pimeässä, on käytettävä sisältä valaistua tai LED- tekniikkaan perustuvaa merkkiä, jonka halkaisija on 200 mm.

Liikenteenohjaaja ei saa hetkeksikään keskeyttää tehtäväänsä.

Suomen Kelitieto Oy tarjoaa liikenteenohjaajien koulutuksen ja perehdytyksen.

Koulutuksen hinta sovitaan tapauskohtaisesti.

Koulutusyksikkö

Koulutuspalvelut

Kari Penkkala
040 836 5642
kari.penkkala@suomenkelitieto.fi

Tapani Ahlqvist
045 277 4656
tapani.ahlqvist@suomenkelitieto.fi

 

Asiakkaitamme mm.