Kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyys

Kuorma- ja linja-auton kuljettamista koskeva lainsäädäntö edellyttää ammattimaisessa liikenteessä toimivalta kuljettajalta ammattipätevyyttä. Ammattipätevyys on vaadittu henkilöliikenteessä 10.09.2008 ja tavaraliikenteessä 10.09.2009 lähtien.

Henkilöillä, jotka ovat suorittaneet linja-auton tai kuorma-auton ajokortin ennen kyseisiä päivämääriä, on ammattipätevyys kyseiseen luokkaan voimassa ajo-oikeuden kautta(siirtymäsäännös).

Pitääkseen ammattipätevyytensä voimassa näiden kuljettajien on suoritettava jatkokoulutus viiden vuoden aikana. Jatkokoulutus on suoritettava henkilöliikenteessä 10.09.2013 ja tavaraliikenteessä 10.09.2014 mennessä ja tästä eteenpäin joka viides vuosi.

Kuorma-auton ajo-oikeudella, eli ajokortilla, saa kuljettaa kuorma-autoa ei-kaupallisessa ajossa 10.09.2009 jälkeenkin ilman ammattipätevyyttä.

Pelkällä linja-auton ajo-oikeudella henkilö saa nykyisin kuljettaa samassa taloudessa asuvia henkilöitä ja linja-auton on oltava taloudessa asuvan omistuksessa.

Ammattipätevyyden jatkokoulutus

Ammattipätevyyden ylläpitäminen vaatii kuljettajalta viiden vuoden aikana 35 tuntia jatkokoulutusta, joka voidaan jakaa koko viiden vuoden jaksolle. Kuitenkin siten, että lyhyimmän koulutusjakson on oltava seitsemän (7) tunnin mittainen.

Ainoa pakollinen jakso koulutuksessa on ennakoivan ja taloudellisen ajon koulutus (7 h). Koulutusta saavat antaa hyväksytyt koulutuskeskukset kuten esim. Suomen Kelitieto Oy.

Koska jatkokoulutus on tarkoitettu ammatissa jo toimiville kuljettajille, sen erityistavoitteena on tukea kuljettajan ammattia, lisäämällä hänen ammatillisia valmiuksiaan, terveyttä ja jaksamista ammatissaan. Tarkoituksena on myös lisätä liikenteen ja kuljetuksien turvallisuutta.

Mikäli henkilöllä on ajo-oikeudet voimassa sekä linja-auto että kuorma-auto -luokkiin, hän voi ylläpitää ammattipätevyytensä molempiin luokkiin suorittamalla kerran 35 tunnin jatkokoulutuksen viiden vuoden aikana.

Suomen Kelitieto Oy järjestää ammattikuljettajien jatkokoulutusta tieturva- ja työturvallisuuskorttikoulutusten yhteydessä. Järjestämme lisäksi muita kuljettajien ammattipätevyyteen liittyviä kursseja.

Koulutusyksikkö

Koulutuspalvelut

Kari Penkkala
040 836 5642
kari.penkkala@suomenkelitieto.fi

Tapani Ahlqvist
045 277 4656
tapani.ahlqvist@suomenkelitieto.fi

 

Asiakkaitamme mm.