koulutusluokka


Tarjoamme monipuolisia koulutuspalveluja tieturvaan, työturvallisuuteen, vesihygieniaan, ammattikuljettajien jatkokoulutukseen, liikenteenohjaajien koulutukseen, kelinhallintaan sekä hätäensiapuun.

Koulutusyksikkö

Koulutuspalvelut

Kari Penkkala
040 836 5642
kari.penkkala@suomenkelitieto.fi

Tapani Ahlqvist
045 277 4656
tapani.ahlqvist@suomenkelitieto.fi

 

Valitse seuraavista:

Ennakoivan ajon

koulutus

Ammattipätevyyden ylläpitäminen vaatii viisi (5) omavalintaista koulutuspäivää, joista kuitenkin yhden (1) pitää sisältää, hyväksyttyä, ennakoivan ajon koulutusta seitsemän (7) oppituntia, eli on pakollinen ammattipätevyyden jatkokoulutuksen osa.

Työturvallisuuskortti


Työturvallisuuskortti on kehitetty yhteisten työpaikkojen työturvallisuuden parantamiseksi.

Vesityökortit


Talousvettä toimittavassa laitoksessa ja uimahalleissa, kylpylöissä ja vastaavissa työskentelevien, veden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä suorittavien henkilöiden tulee osoittaa osaamisensa tulevaisuudessa osaamistodistuksella.

Ammattikuljettajien

jatkokoulutus

Ammattipätevyyden ylläpitäminen vaatii kuljettajilta jatkokoulutusta. Jatkokoulutus on tarkoitettu ammatissa jo toimiville kuljettajille ja sen tavoitteena on lisätä liikenteen ja kuljetusten turvallisuutta.

Liikenteenohjaajien

koulutus

Liikenteenohjaaja on aina ennen tehtävään määräämistä koulutettava liikenteenohjaustehtävään. Lisäksi hänet on perehdytettävä kuhunkin uuteen työkohteeseen.

Kelinhallintaan

liittyvä koulutus

Kelinhallinta on vaativaa työtä, joka tarvitsee asianmukaisen koulutuksen ja perehdytyksen asiaan.

Hätäensiapukurssi


Hätäensiapukurssin tarkoitus on antaa valmiudet henkeä pelastavaan ensiapuun, eli vähimmäistaidot jotka jokaisella tulisi ehdottamasti olla. Kurssi sisältää sekä luentoja että harjoituksia.

 

Asiakkaitamme mm.