tie otsikkoon

 


Sään- ja kelinhallinnan suorittaminen yleisillä teillä sekä katuverkolla.

Suomen Kelitieto Oy:n toimintaperiaatteena on seurata sää- ja kelitietoja sekä niiden muutoksia ja muutoksista ilmoittaa asiakkailleen, teitten ja katujen kunnossapitäjille, tarvittaessa jo ennakkoon, antaa oikea-aikaiset hälytykset ja varoitukset joilla pyritään varmistamaan tiellä liikkuvien liikenneturvallisuus talven ongelmallisissa ja vaihtelevissa sää - ja keliolosuhteissa.

Perustoiminta tapahtuu tieverkoston omistajan vaatimien kriteerien mukaisesti.

Sään- ja kelinhallinta tapahtuu Suomen Kelitieto Oy:n kelinhallintakeskuksessa, joka sijaitsee Turun kansainvälisellä lentoasemalla.

Toteutustapa

Sään- ja kelinseurantaa suoritetaan sopimuksien määrittelemällä ajanjaksolla, yleensä 1.10 – 30.4 välisenä aikana 24h / vrk. Sääolosuhteiden ollessa poikkeukselliset, seurantaa suoritetaan jo ennen ja myös varsinaisen seurantajakson jälkeen.

Suomen Kelitieto Oy käyttää sään ja kelin seurannassa Liikenneviraston tiesää - ja kelikameraverkkoa. Lisäksi käytössämme on ELY-Keskuksien urakoitsijoille tarkoitettu ennuste- ja kuvatuoteohjelmisto.

Varmistaakseen mahdollisimman hyvät ennustepalvelut, Suomen Kelitieto Oy tekee yhteistyötä sääennustepalvelutuottaja Foreca Oy:n kanssa.

Olennaisena osana toimintaamme kuuluvat urakoitsijan kanssa pidettävät työmaakokoukset ja koulutuspäivät, joiden avulla pyritään varmistamaan tiedonkäsittelyn oikeellisuus kaiken hyödyn saamiseksi kelinhallinnasta.

Koulutuksissa käydään läpi tiesäämeteorologian perusteet, sekä luodaan toimintamallit eri kelejä varten.

Kelinhallintakeskuksemme toimintaan kuuluvat

 • ennakointi
 • varoitukset
 • hälytykset
 • suositukset
 • ohjeet
 • raportointi

Liukkaudentorjunnan erillisasiat

 • suolan käytön minimointi
 • suolausmenetelmät

Koulutus ja kehittäminen

 • laatuasioihin liittyvä koulutus, toimenpideajat ym.
 • sää- ja kelikoulutus
 • liukkaudentorjunnan perusteet

Dokumentointi

 • Suomen Kelitieto Oy kirjaa urakkaa koskevat yhteydenotot reaaliajassa päiväkirja ohjelmaan, jossa ne ovat kummankin osapuolen käytössä.

Poikkeamaraportit

 • Avustamme urakoitsijaa mahdollisten poikkeamaraporttien ja selvitysten teossa

Kelinhallintayksikkö

Kelin ja sään seuranta, sekä kunnossapitokaluston hälytyspalvelut

Liikennealueiden talvikunnossapidon muut oheistoiminnot

Tapani Ahlqvist
045 277 4656
tapani.ahlqvist@suomenkelitieto.fi

Antti Alastalo
040 836 5643
antti.alastalo@suomenkelitieto.fi

 

 

Asiakkaitamme mm.